فروش و بازاریابی

مشاوره | کوچینگ فردی (VIP)

برگزاری جسات انفرادی (VIP)  حضوری | آنلاین

مشاوره حضوری

جلسات انفرادی

مشاوره آنلاین

جلسات انفرادی

مدت زمان مشاوره

14 الی 20 ساعت

پشتبانی

2 ماه

آنچه در این جلسات بر اساس نیاز مراجعه کننده می گذرد ..

مشاوره فردی VIP حضوری | آنلاین

فروش و بازاریابی

آموزش شـناخت فـروش حـرفه ای و مـوفق

Successful and professional sales training

آموزش مدلهای آنالیز بازار، رقبا

Training in market analysis models, competitors

آموزش روشهای بازاریابی و تبلیغات موثر

Teaching effective marketing-advertising methods

شناخت نقشه راه متقاعدسازی مشتریان

Understanding the roadmap to convince customers

شناخت تیپهای شخصیتی ورودی در مذاکره

Recognize the input personality types in negotiation

بیش از 50 تکنیک مذاکره حرفه ای موفق

More than 50 successful professional negotiation techniques

روشهای متقاعد سازی و تبدیل نه به بله

Methods of persuasion and conversion no to yes

چرایی مشاوره فردی فروش و بازاریابی

برای مشاهده ویدیو بر روی تصویر زیر بزنید

پخش ویدیو

مشاوره فردی حضوری

ظرفیت موجود است، ولی محدود

مشاوره فردی آنلاین

ظرفیت موجود است، ولی محدود

مشاور شما کیست:

:Who is your consultant

سیاوش جعفری

 
  • >> مشاور ارشد کسب و کار، فروش، مذاکره و سیستم سازی سازمانی

>> مشاور و مدرس مدیریت روابط بین فردی، مدیریت هوش هیجانی و احساسات

>> مشاوره تخصصی به بیش از 40 شرکت برند در حوزه های کسب و کار و مدیریت

>> مدرس دوره های آموزشی تخصصی کسب و کار و مدیریت

>>عضو و فعال خانه مدیران و انجمن مدیران ایران، مشاوره مدیریت ایران 

کوچینگ فردی

> نتایج نظر سنجی های این مشاوره:

Poll results
کیفیت محتوایی این مشاوره 91%
کاربردی بودن مطالب بر اساس نیاز 93%
روش مشاوره 95%
هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟ 94%
نتیجه مورد نظر رو گرفتین ؟ 90%

> مخاطبین این مشاوره:

Contacts of this course

مدیران فروش کسب و کار ها

فروشندگان شرکتی و شخصی

سرپرستان و کارشناسان فروش

بازاریاب ها و ویزیتور ها

کارمندان فروش و علاقمند به پیشرفت

تمای افراد علاقمند به حوزه فروش و مذاکره 

مشاوره فردی فروش و بازاریابی

Individual sales and marketing consulting

برای یک یا چندین مورد از سرفصل های زیر:

آموزش شـناخت فـروش حـرفه ای و مـوفق 

آموزش فـروش حـرفه ای در بـازار رکـود 

آموزش مـدلهای آنـالیز بـازار، رقـبا 

آموزش روشـهای بـازاریابی و تـبلیغات مـوثر

آموزش شـناخت نـقشه راه مـتقاعدسـازی مـشتریان 

آموزش شـناخت مـفاهیم اصلی و ساختارهای مذاکره

آموزش شناخت تیپهای شخصیتی ورودی در مذاکره 

آموزش روش مـذاکره مـوفق با هر تـیپ شخصیتی 

آموزش و مـعرفی بـیش از 50 تـکنیک مذاکره حرفه ای مـوفق

آموزش بـاید ها و نـباید های اصـلی در مـذاکره 

آموزش روشـهای مـتقاعد سازی و تبدیل نـه به بـله

آموزش نـهایی سـازی مـوثر در مـذاکرات

مشاوره حضوری (انفرادی)

  • قیمت اصلی بدون تخفیف 18,000,000 تومان
  • قیمت با تخفیف ویژه 35 % 11،700،000تومان

    ظرفیت تعدادی و زمانی خرید با تخفیف ویژه محدود است

ارسال فیش واریزی به شماره 09198923760 

مشاوره آنلاین (انفرادی)

  • قیمت اصلی بدون تخفیف 12,000,000 تومان
  • قیمت با تخفیف ویژه 35 % 7,800,000 تومان

    ظرفیت تعدادی و زمانی خرید با تخفیف ویژه محدود است

ارسال فیش واریزی به شماره 09198923760 

سیاوش جعفری

SIAVASH JAFARI

Senior Business Development Consultant

  Teacher & MBA Lecturer

Business, sale and system consultant

Contact with us

09198923760 - 02128428470

آدرس

تهران، خیابان جردن، خیابان دیدار ، شمالی، کوچه کیش          
Jordan, North didar street, Tehran, Iran

اطلاعات تماس
09198923760 – 09126542317 – 02128428470
info@siavashjafari.com
FOLLOW US