تکنیکهای مذاکره حرفه ای و متقاعد سازی

مشاوره | کوچینگ فردی (VIP)

برگزاری جسات انفرادی (VIP)  حضوری | آنلاین

مشاوره حضوری

جلسات انفرادی

مشاوره آنلاین

جلسات انفرادی

مدت زمان مشاوره

14 الی 20 ساعت

پشتبانی

2 ماه

آنچه در این جلسات بر اساس نیاز مراجعه کننده می گذرد ..

مشاوره فردی VIP حضوری | آنلاین

تکنیکهای مذاکره حرفه ای و متقاعد سازی

شـناخت اصولی مذاکره و مهارت متقاعدسازی

Knowledge of negotiation principles and persuasion skills

شـناخت مـفاهیم اصلی و ساختارهای مذاکره

Understanding the main concepts and structures of negotiation

شناخت تیپهای شخصیتی ورودی در مذاکره

Recognize the input personality types in negotiation

مذاکره و متقاعد سازی موفق با هر تیپ شخصیتی

Successful negotiation and persuasion with any personality type

بـیش از 60 تکنیک مذاکره حرفه ای موفق

More than 60 successful professional negotiation techniques

روشـهای متقاعد سازی و تبدیل نه به بله

Methods of persuasion and conversion no to yes

روشهای هک ذهن برای متقاعد سازی

Mind hacking methods for persuasion

چرایی مشاوره فردی تکنیکهای مذاکره حرفه ای و متقاعد سازی

برای مشاهده ویدیو بر روی تصویر زیر بزنید

پخش ویدیو

مشاوره فردی حضوری

ظرفیت موجود است، ولی محدود

مشاوره فردی آنلاین

ظرفیت موجود است، ولی محدود

مشاور شما کیست:

:Who is your consultant

سیاوش جعفری

 
  • >> مشاور ارشد کسب و کار، فروش، مذاکره و سیستم سازی سازمانی

>> مشاور و مدرس مدیریت روابط بین فردی، مدیریت هوش هیجانی و احساسات

>> مشاوره تخصصی به بیش از 40 شرکت برند در حوزه های کسب و کار و مدیریت

>> مدرس دوره های آموزشی تخصصی کسب و کار و مدیریت

>>عضو و فعال خانه مدیران و انجمن مدیران ایران، مشاوره مدیریت ایران 

کوچینگ فردی

> نتایج نظر سنجی های این مشاوره:

Poll results
کیفیت محتوایی این مشاوره 91%
کاربردی بودن مطالب بر اساس نیاز 93%
روش مشاوره 95%
هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟ 94%
نتیجه مورد نظر رو گرفتین ؟ 90%

> مخاطبین این مشاوره:

Contacts of this course

تمامی مدیران عامل، مدیران میانی و سرپرستان

مدیران فروش کسب و کار ها

فروشندگان شرکتی و شخصی

سرپرستان، کارشناسان و کارمندان فروش

بازاریاب ها و ویزیتور ها

فعالان در حوزه مذاکره و علاقمند به پیشرفت

تمای افراد علاقمند مذاکره و متقاعد سازی 

مشاوره فردی تکنیکهای مذاکره حرفه ای و متقاعد سازی

Professional negotiation and persuasion techniques

برای یک یا چندین مورد از سرفصل های زیر:

آموزش شـناخت اصولی مذاکره و مهارت متقاعدسازی

آموزش شـناخت مـفاهیم اصلی و ساختارهای مذاکره

آموزش شناخت تیپهای شخصیتی ورودی در مذاکره 

آموزش روش مـذاکره و متقاعد سازی مـوفق با هر تـیپ شخصیتی 

آموزش و مـعرفی بـیش از 60 تـکنیک مذاکره حرفه ای مـوفق

آموزش بـاید ها و نـباید های اصـلی در مـذاکره 

آموزش روشـهای مـتقاعد سازی و تبدیل نـه به بـله

آموزش نـهایی سـازی مـوثر در مـذاکرات

بهترین روشهای هک ذهن برای متقاعد سازی

شناخت نقشه راه متقاعد سازی دیگران

مشاوره حضوری (انفرادی)

  • قیمت اصلی بدون تخفیف 18,000,000 تومان
  • قیمت با تخفیف ویژه 35 % 11,700,000 تومان

    ظرفیت تعدادی و زمانی خرید با تخفیف ویژه محدود است

ارسال فیش واریزی به شماره 09198923760 

مشاوره آنلاین (انفرادی)

  • قیمت اصلی بدون تخفیف 12,000,000 تومان
  • قیمت با تخفیف ویژه 35 % 7,800,000 تومان

    ظرفیت تعدادی و زمانی خرید با تخفیف ویژه محدود است

ارسال فیش واریزی به شماره 09198923760 

سیاوش جعفری

SIAVASH JAFARI

Senior Business Development Consultant

  Teacher & MBA Lecturer

Business, sale and system consultant

Contact with us

09198923760 - 02128428470

آدرس

تهران، خیابان جردن، خیابان دیدار ، شمالی، کوچه کیش          
Jordan, North didar street, Tehran, Iran

اطلاعات تماس
09198923760 – 09126542317 – 02128428470
info@siavashjafari.com
FOLLOW US