...
انواع شکل های ارتباط ما با گذشته
〉 انواع شکل های ارتباط ما با گذشته 〈   شاید این جمله رو قبلا شنیده باشید اما انقدر مهم هست که تکرار آن قابل بخشش هست. بخش مهمی از وضعیت امروز ما، در گروِ رابطه‌ای است که با گذشته‌ی ...
ادامه مطلب
نقش آموزش در موفقیت از منظر فردی
〉 نقش آموزش در موفقیت از منظر فردی 〈   گاهی اوقات وقتی پای صحبت شاگردان میشینم به خودم میگم چرا انقدر عجله در موفقیت؟  این همه عجله در رسیدن به موفقیت و پیشرفت بدون داشتن پیش نیازهای اساسی؟ کجا کاشتیم ...
ادامه مطلب