...
سیاوش جعفری

مشاوره چیست؟

مشاوره به مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ یک موضوع گویند که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف و برای اهداف گوناگون می تواند صورت پذیرد.
مشاوره خدمتی است در راستای ارایه یک نگاه جامع و تخصصی به مشکلات درون سازمانی، که از طریق یک متخصص به مدیران سازمان ارایه می شود. با توجه به گستردگی حوزه های مدیریتی و سازمان، مشاوره نیز به بخش های گوناگونی تقسیم شده که بر اساس تجربیات و تخصص خود در برخی حوزه ها یاری رسان مدیرانی هستم که تمایل به توسعه، راه اندازی و یا بهبود کسب و کار خود دارند.
مشاوره سیستم و فرآیند
مشاوره سیستم
کسب اطلاعات بیشتر با کلیک بر روی تصویر...
مشاوره فروش و بازاریابی
مشاوره فروش و بازاریابی
کسب اطلاعات بیشتر با کلیک بر روی تصویر...
مشاوره کسب و کار و مدیریت
مشاهده کسب و کار
کسب اطلاعات بیشتر با کلیک بر روی تصویر...

مشاوره تخصصی متمایز

از نیاز تا نتیجه

ارائه آموزشهای تخصصی درحین

مشاوره و در راستای تعالی سازمانی

نگاه علمی با دانش روز و

متدهای مشاوره جدید و نتیجه محور

بهبود کمی و کیفی در سازمان

با مقایسه امتیاز روز و امتیاز هدف